Blir enklere for Asker kommune å kjøpe brukt

Vi i Asker kommune skal utvikle en digital plattform som gjør det enkelt for oss å kjøpe og selge brukte møbler internt.

Her står Loopfront sammen med møbelforvalter Hege Søgaard Moen og klimarådgiver Maria Nokken fra Asker kommune. Resepsjonsdisken er laget av gamle stolben som er malt om.

Denne uken signerte vi i Asker kommune en innovativ avtale med Loopfront om å videreutvikle deres digitale ombruks-plattform.

Plattformen skal gjøre det enkelt for oss å bruke møbler, inventar og IKT-utstyr om igjen internt i Asker kommune.

Vi starter arbeidet med plattformen rett etter sommerferien og den skal være ferdig i desember 2024.

Vil kunne kjøpe brukt på tvers av kommuner
I denne avtalen er det så mange som 14 følgekommuner fra tidligere Viken. Det vil si at de er interesserte i å kjøpe og ta i bruk plattformen når den er klar.

Det gir en pekepinn på potensialet for å øke ombruk og redusere avfall fremover. Det vil være mulig å kjøpe og selge brukte varer på tvers av kommuner på sikt.

Dette er en del av satsningen til Asker kommune for å redusere avfall og ombruke mer.

Vi ønsker mindre avfall og mer ombruk 
Da Asker, Røyken og Hurum kommuner slo seg sammen i 2020, sparte cirka 16 millioner kroner og 90 tonn avfall på å bruke de gamle kommune-møblene om igjen, og ikke kjøpe nytt.

I august 2022 ansatte vi vår første møbelforvalter for å øke ombruk av møbler og inventar i kommunen.

Hun åpnet et internt møbellager i 2023, som resulterte i at Asker kommune sparte 1,4 millioner kroner i 2023 på å ikke kjøpe nye møbler i 2023. Og vi reduserte avfallet med 14, 3 tonn.