Gratis rådgivning om miljøvennlig oppussing

Skal du pusse opp eller rehabilitere boligen din? Nå kan du få gratis rådgivning slik at du kan ta miljøvennlige valg.

Bildet viser er malingspann og malerkost
Foto: Unsplash, Sven Brandsma

Nå kan du søke Asker kommune og få gratis rådgivning om miljøvennlig oppussing.

Hvert år blir rundt en million boliger i Norge pusset opp, og i 2020 brukte  nordmenn 84 milliarder kroner på oppussing (Prognosesenteret).

Mye oppussing er kosmetisk og bidrar ikke til bedre byggkvalitet eller gjør boligen mer energieffektiv eller miljøvennlig. Men vi vet at mange askerbøringer vil å leve mer klimavennlig og ønsker mer kunnskap.

Gratis tjeneste for innbyggere og hytteeiere

Hvis du eier eller leier bolig i Asker kommune kan du søke om å få gratis rådgivning til miljøvennlig oppussing. Du kan også søke hvis du eier hytte.

Slik søker du

Send e-post til som inneholder:

  1. en kort tekst (maks 200 ord) som beskriver hva du ønsker å gjøre/ hva du ønsker hjelp til
  2. noen bilder som viser hvordan det ser ut i dag
  3. kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer) 

Hva skjer når jeg har søkt?

Vi avtaler tid for befaring der en av rådgiverne vil komme hjem til deg.

I etterkant av befaringen får du et notat med oppsummering og anbefalinger tilpasset ditt oppussingsprosjekt.

Notatet kan for eksempel inneholde råd om hva som kan ombrukes, hvilke materialer du bør bruke, hvilken håndverkskompetanse du trenger, hvordan du kan redusere avfallet i oppussingen eller om det vil være nødvendig å utarbeide en byggesøknad.

Vi besvarer henvendelser løpende, men ved stor pågang vil det kunne bli nødvendig å gjøre en utvelgelse av prosjekter. 

Vi vil da prioritere oppussingsprosjekter av ulik karakter. På denne måten får vi bred erfaring og kan skape en nyttig tjeneste for mange.

Hvis vi ikke har kapasitet til å tilby tjenesten til alle som søker, får du beskjed om det.

Du får hjelp av kompetente rådgivere

Rådgiverne som står til disposisjon er fra arkitektkontoret Fragment og har bred kompetanse innen blant annet oppussing, rehabilitering, boligkvalitet, ombruk, bygningsvern og arkitektur. De vil kunne gi deg råd om hvilke tiltak du bør gjøre, samt hvordan tiltakene kan gjennomføres.

Asker kommune har allerede en godt etablert tjeneste innen gratis energirådgivning. Rådgiverne kobler på denne tjenesten ved behov.

For å inspirere andre innbyggere, dele kunnskap og markedsføre tjenesten, ønsker vi å dele bilder fra enkelte av prosjektene i kommunens kanaler. Dette vil vi avtale nærmere med deg som får rådgivning om miljøvennlig oppussing.   

Rådgivningstjenesten er i første omgang en pilot, det betyr at vi tester ut hvordan tjenesten fungerer og om dette er noe Asker kommune skal fortsette med. Piloten evalueres på nyåret 2023.