Du kan ha rett til lavere pris på skolefritidsordningen (SFO)

Familier med lav inntekt kan søke om å få avslag på prisen på skolefritidsordningen (SFO). Når du søker må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt.

Hvem kan søke?

  • Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 2,5G, det vil si 249 645 kroner i året kan søke om 75 prosent reduksjon på brukerbetaling for SFO-plassen.
  • Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 5G, det vil si 499 290 kroner i året kan søke om 50 prosent reduksjon på brukerbetaling for SFO-plassen.

Den reduserte betalingen gjelder for månedsprisen. Du kan ikke få avslag i pris for enkeltdager, feriedager, transport eller tilleggsaktiviteter.

* Inntektsgrensene baserer seg på "grunnbeløp i folketrygden". Beløpet blir justert hvert år. 

Slik søker du

Du må sende elektronisk søknad om redusert foreldrebetaling.

Selv om du har flere barn i SFO skal du bare sende én søknad. Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. Den reduserte prisen gjelder fra neste måned.

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Ved overgang til nytt skoleår må du søke på nytt. Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må dere gi beskjed om dette. Dere må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten. 

Informasjon på flere språk

Denne dokumentasjonen må du sende inn

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når dere søker må dere sende inn dette:

  • Kopi av siste skattemelding.
  • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (dokumentasjonen kan ikke være eldre enn én måned).
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Søknadsskjema