Redusert foreldrebetaling i SFO

Asker kommune tilbyr redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt.

  • Ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av totalt samlet inntekt, per barn.
  • Har familien samlet inntekt under 3 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (=372.084 kroner i 2024), er SFO-tilbudet gratis

Den reduserte betalingen gjelder månedsprisen. Du kan ikke få redusert pris for transport eller tilleggsaktiviteter

Viktig informasjon før du kan søke
  • Før du kan søke om redusert betaling, må barnet ditt ha fått innvilget plass i SFO. Det er derfor viktig å melde på barnet tidlig, slik at barnet er registrert.
  • Har du har flere barn i SFO sender du bare én søknad.

Har du barn både i barnehage og i SFO, må du legge inn to søknader; én søknad for barn i barnehage og én søknad for barn i SFO.

  • Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. Dersom du får innvilget redusert betaling, vil den gjelde fra måneden etter at søknaden ble innvilget. For å kunne få innvilget redusert betaling fra 1. august må du ha søkt senest 31. juli, og du må ha sendt inn all nødvendig dokumentasjon.
  • Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Du må søke på nytt igjen før nytt skoleår begynner. Dersom inntekten i familien reduseres i vesentlig grad i løpet av året, kan du søke på nytt. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten
Dokumentasjon på inntekt

Når du søker om redusert foreldrebetaling, må du legge ved siste skattemelding. 

Hvis du har fått varig redusert inntekt etter at du mottok siste skattemelding, må du sende inn/laste opp dokumentasjon som viser dette (lønn, stønader, trygd og annet)

Er du student? Da må du sende inn kopi av studentbevis eller en bekreftelse på at du har studieplass. 

Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din. Dette gjelder stort sett kun de som nylig har flyttet til Norge.

Søknaden din blir avslått dersom du ikke har sendt inn all nødvendig dokumentasjon. Du må da søke på nytt.

Slik søker du om redusert betaling

Gå til foreldreportalen Vigilo, www.vigilo.no, og velg «logg inn». Velg deretter Asker kommune, og bruk ID-porten (BankID eller lignende) for å logge inn.

Når du har logget deg inn i Vigilo vil du se menyvalget til venstre i skjermbildet. Velg søknad om redusert foreldrebetaling.

NB! Det er ikke mulig å søke om redusert foreldrebetaling i Vigilo-appen på telefonen din. Du må derfor bruke en nettleser, og aller helst Chrome. Vi anbefaler at du bruker PC, Chromebook, Mac eller lignende.

Dersom du har problemer med å søke, kan du ta kontakt med nærmeste innbyggertorg og få hjelp der.

Information in English regarding reduced payment in SFO

No families are to pay more than 6% of their gross income for SFO, per child.

If your family have a taxable income below 372.084 NOK, you can apply for free SFO.

You apply via Vigilo (instructions currently only available in Norwegian). When you apply for reduced payment, your income and taxes will automatically be available for us. You do not need to attach your tax return. If there are major changes in your taxable income during the year, you can attach necessary documents in your application. 

Decisions about reduced payment at SFO are valid from the month after you send in an application.