Familier med lav inntekt kan søke om å få avslag på prisen på skolefritidsordningen (SFO). Når du søker må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt.

Hvem kan søke?

  • Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 2,8 ganger statens definerte grunnbeløp* (2,8 G), kan søke om 75 prosent avslag på SFO-plassen. Per mai 2018 betyr dette at familiens inntekt er lavere enn 271 272 kroner i året.
  • Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 4,5 G* kan søke om 50 prosent lavere pris på SFO-plassen. Per mai 2018 betyr dette at familiens inntekt er lavere enn 435 974 kroner i året. 

Den reduserte betalingen gjelder for månedsprisen. Du kan ikke få avslag i pris for enkeltdager, feriedager, transport eller tilleggsaktiviteter.

* Inntektsgrensene baserer seg på "grunnbeløp i folketrygden". Beløpet blir justert hvert år. 

Slik søker du

Du må sende elektronisk søknad om redusert foreldrebetaling.

Selv om du har flere barn i SFO skal du bare sende én søknad. Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. Den reduserte prisen gjelder fra neste måned.

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Ved overgang til nytt skoleår må du søke på nytt. Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må dere gi beskjed om dette. Dere må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten. 

Informasjon på flere språk

Denne dokumentasjonen må du sende inn

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når dere søker må dere sende inn dette:

  • Kopi av siste skattemelding.
  • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (dokumentasjonen kan ikke være eldre enn én måned).
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Dersom du ikke ønsker å sende inntektsdokumentasjonen sammen med den elektroniske søknaden, kan du ettersende inntektsdokumentasjonen med post, til: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker.