Familier med inntekt under en satt grense kan søke om redusert betaling i SFO.

Inntektsgrenser

  • Familier med samlet inntekt under 2,8 G* kan søke om 75 prosent redusert pris på SFO.
  • Familier med samlet inntekt fra 2,8-4,5 G* kan søke om 50 prosent redusert pris på SFO.

Redusert betaling gjelder kun ordinær oppholdsavgift (ikke opphold for dagbarn, feriedager, transport, aktiviteter og lignende). Det fattes vedtak som varer ut skoleåret.

Inntektsgrensene baserer seg på "Grunnbeløp i folketrygden", som varierer fra år til år. Eksempelvis er 2,8 G = 2,8 x 1 G (grunnbeløpet i folketrygden). 

Slik søker dere

Dere sender søknadsskjema via elektronisk skjema.

Hver familie trenger bare sende én søknad, også dersom dere har flere barn i SFO. Dere må betale full pris for SFO-plass frem til søknaden er innvilget. Redusert betaling gjelder bare fra og med søknaden er godkjent. Dere må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt endres i løpet av året må ny dokumentasjon sendes.

Dere må dokumentere husstandens økonomiske situasjon.
Når dere søker må dere legge ved følgende dokumentasjon:

  • Kopi av siste skattemelding.
  • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel).
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Dokumentasjon kan sendes til Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker, dersom dere ikke ønsker å sende dette elektronisk med søknadsskjema.