Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Endring av SFO-plass

Hvis du ønsker å endre antall dager barnet skal være i SFO (endre SFO-modell), må du først si opp plassen, og deretter søke ny plass. 

  • Dersom barnet skal gå flere dager i SFO, gjelder det nye SFO-tilbudet fra den 1. i måneden etter at du har bedt om endring.
  • Dersom barnet skal gå færre dager i SFO, er det to måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden starter fra den 1. i måneden etter at du har bedt om endring av tilbudet.

For informasjon om hvordan du sender oppsigelse, se punktet «oppsigelse fra foresatte» nedenfor.

Oppsigelse av SFO-plass

Skal barnet ditt slutte på SFO, må du si opp plassen. Dette gjør du i Vigilo. Logg deg inn i Vigilo og velg det aktuelle barnet du skal si opp plassen for. Velg menyvalget «søknader», og deretter «ny søknad» (blå knapp). På menyen som dukker opp, vil du finne valget «oppsigelse SFO».

NB! Oppsigelse må gjøres i nettleser, ikke i appen. 

Det er 2 måneders oppsigelsestid, og oppsigelsestiden starter fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Du må betale for plassen i oppsigelsestiden.

Dersom du flytter til annen adresse i kommunen, og barnet starter på SFO i en annen kommunal skole er det ingen oppsigelsestid. Man betaler ikke for to kommunale SFO-plasser samtidig. Dersom barnet ditt skal flyttes over til ny SFO, ta kontakt med din SFO-leder.

Asker kommune kan si opp din SFO-plass

Kommunen kan si opp SFO–avtalen med 2 måneders varsel hvis:

  • betaling for SFO-plassen uteblir, helt eller delvis
  • barnet er vesentlig mer i SFO enn det som er avtalt, og dette skjer gjentatte ganger
  • barnet har fått plass i SFO på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning

Før kommunen sier opp avtalen skal foresatte få et varsel slik slik at det er mulig å rette opp forholdet. Oppsigelsesfrist regnes fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.