Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen.

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen

Endre antall dager

Hvis du ønsker å endre antall dager barnet skal være i SFO (endre SFO-modell), må du først si opp plassen, og deretter søke ny plass. 

  • Dersom barnet skal gå flere dager i SFO, gjelder det nye SFO-tilbudet fra den 1. i måneden etter at du har bedt om endring.
  • Dersom barnet skal gå færre dager i SFO, er det to måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden starter fra den 1. i måneden etter at du har bedt om endring av tilbudet.

For informasjon om hvordan du sender oppsigelse, se punktet «oppsigelse fra foresatte» nedenfor.

Oppsigelse fra foresatte

Skal barnet ditt slutte på SFO, må du si opp plassen. Dette gjør du i Vigilo. Logg deg inn i Vigilo og se etter menyvalget SFO-plass under det aktuelle barnet. Trykk på knappen oppsigelse til høyre i skjermbildet.

NB! Oppsigelse må gjøres i nettleser, ikke i appen. 

Det er 2 måneders oppsigelsestid, og oppsigelsestiden starter fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Du må betale for plassen i oppsigelsestiden.

Dersom du flytter til ny adresse i kommunen, er det ingen oppsigelsestid. Man betaler ikke for to SFO-plasser samtidig. Dersom barnet ditt skal flyttes over til ny SFO, ta kontakt med din SFO-leder.

Oppsigelse fra Asker kommune

Kommunen kan si opp SFO–avtalen med 2 måneders varsel hvis:

  • betaling for SFO-plassen uteblir, helt eller delvis. 
  • barnet er vesentlig mer i SFO enn det som er avtalt, og dette skjer gjentatte ganger.
  • barnet har fått plass i SFO på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning. 

Før kommunen sier opp avtalen skal foresatte få et varsel slik slik at det er mulig å rette opp forholdet. Oppsigelsesfrist regnes fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.