Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen.

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen

Endring av SFO-plass

Hvis du ønsker å endre antall dager barnet skal være i SFO (endre SFO-modell), må du først si opp plassen, og deretter søke ny plass. 

  • Dersom barnet skal gå flere dager i SFO, gjelder det nye SFO-tilbudet fra den 1. i måneden etter at du har bedt om endring.
  • Dersom barnet skal gå færre dager i SFO, er det to måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden starter fra den 1. i måneden etter at du har bedt om endring av tilbudet.

For informasjon om hvordan du sender oppsigelse, se punktet «oppsigelse fra foresatte» nedenfor.

Oppsigelse av SFO-plass

Skal barnet ditt slutte på SFO, må du si opp plassen. Dette gjør du i Vigilo. Logg deg inn i Vigilo og se etter menyvalget SFO-plass under det aktuelle barnet. Trykk på knappen oppsigelse til høyre i skjermbildet.

NB! Oppsigelse må gjøres i nettleser, ikke i appen. 

Det er 2 måneders oppsigelsestid, og oppsigelsestiden starter fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Du må betale for plassen i oppsigelsestiden.

Dersom du flytter til ny adresse i kommunen, er det ingen oppsigelsestid. Man betaler ikke for to SFO-plasser samtidig. Dersom barnet ditt skal flyttes over til ny SFO, ta kontakt med din SFO-leder.

Asker kommune kan si opp din SFO-plass

Kommunen kan si opp SFO–avtalen med 2 måneders varsel hvis:

  • betaling for SFO-plassen uteblir, helt eller delvis
  • barnet er vesentlig mer i SFO enn det som er avtalt, og dette skjer gjentatte ganger
  • barnet har fått plass i SFO på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning

Før kommunen sier opp avtalen skal foresatte få et varsel slik slik at det er mulig å rette opp forholdet. Oppsigelsesfrist regnes fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.