Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen.

Endre antall dager

Hvis du ønsker å øke antall dager i SFO, gjør du dette skriftlig til din SFO-leder. Utvidelsen gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Hvis du ønsker å redusere antall dager, melder du fra om dette skriftlig til din SFO-leder. Det er 2 måneders oppsigelsestid når du reduserer antall dager, og det vil være gjeldende den 1. påfølgende måned. 

Oppsigelse fra foresatte

Skal du si opp plassen i SFO, må det du gjøre dette skriftlig til din SFO-leder. Oppsigelsesfristen er 2 måneder, regnet fra 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Du må betale for plassen i oppsigelsestiden.

Unntatt fra hovedregelen er ved flytting innen Asker kommune. Dersom familier flytter innen kommunen og barnet tildeles SFO-plass på en annen skole skal det ikke betales for to SFO-plasser samtidig.

Oppsigelse fra Asker kommune 

Kommunen kan si opp SFO–avtalen med 2 måneders oppsigelsesfrist ved:

  • Hel eller delvis manglende oppholdsbetaling
  • Avtalt oppholdstid brytes vesentlig og gjentatte ganger
  • Plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning
    som er gitt av foresatte, forsettlig eller grovt uaktsomt

Før oppsigelse skal foresatte gis varsel slik at et det gis anledning til å rette opp forholdet.

Oppsigelsesfrist regnes fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.