Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen.

Endre antall dager

Hvis du ønsker å øke antall dager i SFO, gjør du dette skriftlig til din SFO-leder. Utvidelsen gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Hvis du ønsker å redusere antall dager, melder du fra om dette skriftlig til din SFO-leder. Det er 3 måneders oppsigelsestid når du reduserer antall dager, og det vil være gjeldende den 1. påfølgende måned. 

Fra skoleårets start, det vil si fra 1. august og fram til 31. august, kan du søke om å  øke eller redusere oppholdstid i SFO uten oppsigelsestid. Søknad om endret oppholdstid må gjøres skriftlig til SFO leder.

Oppsigelse fra foresatte

Skal du si opp plassen i SFO, må det du gjøre dette skriftlig til din SFO-leder. Oppsigelsesfristen er 3 måneder, regnet fra 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Du må betale for plassen i oppsigelsestiden.

Unntatt fra hovedregelen er ved flytting innen Asker kommune dersom barnet fortsetter i en annen kommunal SFO, da er oppsigelsesfristen 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelse fra Asker kommune 

Dersom betaling for opphold ikke skjer, til tross for purring i henhold til Asker kommunes betalingsrutiner, kan kommunen si opp tildelt SFO plass med 2 måneders oppsigelsesfrist.

Oppsigelsesfrist regnes fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.