Si opp eller endre SFO-plass.

Endre antall dager

Hvis du ønsker å øke antall dager i SFO, gjør du dette skriftlig til din SFO-leder og utvidelsen gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Hvis du ønsker å redusere antall dager, melder du fra om dette skriftlig til din SFO-leder og med tre måneders varsel fra den 1. i påfølgende måned.

Fra skoleårets start, fra 1. august og fram til 31. august, kan oppholdstid i SFO økes eller reduseres uten oppsigelsestid. Søknad om endret oppholdstid må fremsettes skriftlig til SFO leder.

Oppsigelse fra foresatte

Skal du si opp plassen i SFO, må det gjøres skriftlig til din SFO-leder. Oppsigelsesfristen er 3 måneder, regnet fra 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Det skal betales for plassen i oppsigelsestiden.

Unntatt fra hovedregelen er flytting innen Asker kommune der barnet fortsetter i en annen kommunal SFO, da er oppsigelsesfristen 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelse fra Asker kommune 

Dersom betaling for opphold ikke skjer, til tross for purring i henhold til Asker kommunes betalingsrutiner, kan kommunen si opp tildelt SFO plass med 2 måneders oppsigelsesfrist.  
Oppsigelsesfrist regnes fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er sendt.