Karriereveiledning for innbyggere over 19 år

Den fylkeskommunale Karrieretjenesten for Asker og Bærum jobber med både individuell veiledning og gruppeveiledning og samarbeidsoppgaver på systemnivå. Tilbudet ble lovpålagt i 2020.

Hvem er tilbudet for?

Du kan få gratis karriereveiledning hvis du:

  • er bosatt i Akershus
  • er over 19 år og ikke tilknyttet en skole
  • er usikker på hva du passer til og vil trives med
  • er usikker på hvilke muligheter som finnes i utdanningsløp og arbeidsliv
  • ønsker å endre din jobbsituasjon

Hva kan du få hjelp med?

  • Reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger
  • Kartlegge dine interesser og din kompetanse
  • CV, søknad og intervju
  • Veiledning og informasjon om utdanningsmuligheter

Her kan du bestille time

Les mer om karriereveiledning på Kompetanse Norge sine nettsider.