Rapport: Utslipp fra nytt renseanlegg vil gi bedre leveforhold i Drammensfjorden

Dersom man plasserer utslippet fra det kommende renseanlegget dypt ned i fjorden, vil det ha mye å si for livet til blant annet fisk og reker. – Det høres helt fantastisk ut, sier prosjektsjef Anne Sofie Nilsen i Drammen kommune.

Solumstrand renseanlegg
Foto: Drammen kommune

Drammen, Asker og Lier har gått sammen om å bygge et nytt felles renseanlegg i Nordbykollen i Drammen. Renseanlegget vil erstatte fem eksisterende anlegg i de tre kommunene.  

Noe av grunnen til at det skal bygges nytt anlegg, er fordi det er et viktig grep for å bedre tilstanden i Drammensfjorden og Oslofjorden. Samtidig har det kommet nye rensekrav fra Statsforvalteren/Miljødirektoratet.  

Tatt fra lufta med utsikt mot by og skog som er dekket av et tynt lag snø.
NYTT RENSEANLEGG: Det er bestemt at det nye regionale renseanlegget skal bygges i Nordbykollen, omtrent i området som vist på dronebildet, ved Kobbervikdalen. (foto: Drammen kommune)

Mer oksygen

Hvordan kan et anlegg som renser avløpsvannet vårt ha så mye å si for kvaliteten på vannet i fjorden?  

Det kan seniorforsker André Staalstrøm i NIVA (Norsk institutt for vannforskning) forklare. Han har, sammen med en kollega, undersøkt hvor utslippspunktet for nytt renseanlegg bør ligge.

Enkelt og kort er konklusjonen at det rensede vannet bør plasseres så dypt som mulig. Hvorfor? 

  • Det fører til mer oksygen i bunn av fjorden, noe som mildt sagt er en mangelvare i dag. Mer oksygen på dypet henger sammen med at utslipp langt ned i fjorden vil føre til en kunstig omrøring. Når noe av det rensede vannet beveger seg mot overflaten, vil det automatisk føre til at mer oksygenrikt vann vil trekke nedover mot bunn.
  • Mer oksygen på bunn gjør det mulig for en del dyr å leve der. I dag er oksygenforholdene på bunn så dårlig at man ikke en gang måler hva som skjer på bunn. Ifølge forskeren er det rett og slett ikke liv å undersøke. Med utslipp fra nytt renseanlegg vil det kunne bli aktuelt og interessant å ta målinger også nede ved bunnen av fjorden. 
  • Mer oksygenrikt vann vil være godt nytt spesielt for reker, ifølge forskeren. Slik forholdene er i dag, dør de rett og slett hvis de kommer inn i Drammensfjorden. Også forskjellig type fisk vil få bedre muligheter for å overleve med det nye utslippspunktet.
  • Utslippspunktet i Drammen er også godt nytt for Oslofjorden. Desto mer utslippet blir renset for nitrogen, desto bedre effekt har det på Oslofjorden. Det vil for eksempel føre til færre alger (planteplankton) i vannet, som i dag er dominerende og tar til seg viktig næring i økosystemet.
Islagt vann, brygge og et seilbåt-foreningshus ved fjorden. Det er blått og kaldt.
RENSEANLEGG: Slik ser det ut ved Solumstrand renseanlegg. Et nytt anlegg er planlagt inne i Nordbykollen på Åskollen. Utslippet er planlagt dypt ute i fjorden. (foto: Drammen kommune)

80 meter ned

Hvor dypt er det snakk om, lurer du kanskje på? 

Forskerne har gjort ulike modelleringer og kommet fram til at et utslippspunkt på 90 meter er best, men man har konkludert med at 80 meter også gir god effekt.  

Ved å holde seg til 80 meter, kan man bygge et avløpsrør som er under halvparten så langt som man må på 90 meter. Dermed blir det også billigere.

Mann i oransje arbeidsbukse går vekk fra kamera med ryggen til inne på et renseanlegg. Store stålrør til høyre i bildet.
RENSEANLEGG: Slik ser det ut inne på Solumstrand renseanlegg ved Åskollen. (foto: Drammen kommune)

– Veldig positivt

At et nytt utslippspunkt av renset avløpsvann kan ha så mye å si for livet i Drammensfjorden, kan virke overraskende og nesten for godt til å være sant. André Staalstrøm ble imidlertid ikke overrasket over funnene.  

– Vi har snakket om dette i 40 eller 50 år. Det er veldig positivt at det endelig skjer, sier han. 

Prosjektsjef i Drammen kommune, Anne Sofie Nilsen, sier at man har konkludert med et utslippspunkt på ca 80 meter dyp i forprosjektet. Det er altså det man legger til grunn for videre arbeid. Hun er glad for de positive funnene i NIVA-rapporten.

– Det høres bare helt fantastisk ut.

I det videre arbeidet med nytt renseanlegg blir det viktig å finne ut hvordan avløpsvannet kan renses best mulig. Det finnes flere type anlegg å velge mellom. Samtidig jobbes det med å utarbeide reguleringsplan, som er nødvendig å få på plass i forprosjektet.  

Anlegget skal stå klart i 2030.