Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Aktuelt om vann og avløp

Fakturering av kommunale gebyrer

Årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing blir fakturert samlet kvartalsvis, med forfall i mars, juni, september og desember.