Bidra til et bedre miljø når du vasker bilen

Vasker du bilen ved en godkjent vaskehall i stedet for hjemme på gårdsplassen, sparer du den lokale bekken for skadelige utslipp.

bidra til miljovennlig bilvask
Foto: Asker kommune

Nordmenn bruker så mye som 10 millioner kubikkmeter vann per år på å vaske biler. Med samme mengde vann kan vi fylle opp Holmen svømmebasseng her i Asker hele 10 000 ganger(!)

Vaskevannet etter en bilvask kan inneholde både giftige tungmetaller, olje- og drivstoffrester og forurenset veistøv. Når vannet renner ned i sluk og avløp, kan det ende med å forurense og skade dyr, planter og lokale vann.

Tips for mer miljøvennlig bilvask

  • Vask bilen i et godkjent bilvaskeanlegg, som vaskehaller og organiserte selvvaskeanlegg. Da går vaskevannet gjennom en renseprosess for å minimere utslipp av olje og skadelige stoffer, i motsetning til ved hjemmevask eller vask i et bilvaskeanlegg som ikke er godkjent.

    Et godkjent vaskeanlegg har sandfang som samler opp grove partikler, og oljeutskiller som skiller olje og annen forurensing fra avløpsvannet.

    Svanemerkede bilvaskehaller har i tillegg også strenge krav til bruk av miljøvennlige vaskemidler, og vannforbruket er redusert til et minimum.

  • Bruk svanemerkede bilpleiemidler. Svanemerkede produkter inneholder stoffer som har så liten påvirkning på helse og miljø som mulig.

  • Hvis du likevel velger å vaske bilen hjemme, er det fordel å ha bilen stående på grus- eller gressunderlag og ikke vaske bilen oftere enn nødvendig. I tillegg er det godt for både miljø og lommebok å ha et bevisst forhold til vannforbruket. Fornuftig bruk av høytrykksspyler kan bidra til mindre forbruk. 

Hva gjør kommunen?

Asker kommune har ansvaret for å følge opp at bilvaskehallene etterkommer kravene til utslipp. Kommunen følger opp bilvaskehallene gjennom rapporteringer, analyser og tilbakemeldingsrutiner for oljeutskillere og sandfang.

Fakta om bilvask

Ifølge Norsk Vann bruker vi i Norge ca. 10 millioner kubikkmeter vann til bilvask.

Vannet inneholder ca. 100 000 tonn vaskekjemikalier, og bidrar til årlig utslipp av 600 tonn olje, 4 tonn kobber, 8 tonn sink, 1 tonn bly og 28 kilo kadmium.