Det er du som grunneier som har ansvaret for vannledningen som går fra kommunens hovedledning og inn til eiendommen din.

Vannledningstyper og ansvarsforhold

Hovedvannledningene ligger som regel i offentlig vei og har store dimensjoner, fra 150 mm og oppover. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av hovedledningene.

Fellesledninger og stikkledninger er private vannledninger som går fra hovedledningene og inn til en eller flere eiendommer. Grunneieren har ansvaret for vedlikehold og utskifting av fellesledningene og stikkledningene.

Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom, kan du kontakte Kommunalteknisk avdeling.

Når du må du rehabilitere vannledningen din

I mange tilfeller skyldes lavt vanntrykk gjengroing eller lekkasje på din private vannledning.

Hvordan finner du ut om du har en gjengrodd vannledning

Vanntrykket er brukbart de første sekundene når du åpner kranen for deretter å falle kraftig.

  • Ta kontakt med et godkjent privat rørleggerfirma. Vi anbefaler også at du varsler ditt forsikringsselskap.
gjenngrodd stikkledning
Private vannledninger kan gro igjen etter noen tiår. Rust er den viktigste årsaken.

Hvordan finner du ut om du har en lekkasje på din vannledning

Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje.

  • Ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling i kommunen som kan påvise om det er lekkasje eller ikke.
  • Hvis vi på kommunalteknisk påviser lekkasje, ta kontakt med et privat firma som kan påvise eksakt lekkasjested.

Du kan søke støtte

Hvis du må rehabilitere hele din private vannledning, kan du søke om tilskudd fra kommunen.