Dammene i Asker

I Asker kommune har vi over 200 dammer. Mange av dammene har fine områder for tur og rekreasjon. I tillegg kan de ha stor kulturhistorisk verdi og betydning for naturmangfoldet.

Bårdsruddammen i Asker kommune
Bårdsruddammen i Asker.

Mange av dammene i Asker ble til i en tid da samfunnet hadde behov for å utnytte vannet på en fornuftig måte. De ble blant annet brukt til å skaffe vann til sagbruk, mølledrift, jernverk, tømmerfløting og isproduksjon. Noen ble også brukt til å lage energi eller som vanningsdammer for jordbruket. Kistefossdammen ble for eksempel brukt som kraftverksdam for Heggedal Uldvarefabrikker.

Med inntreden av ny teknologi ble det ikke lenger behov for å bruke dammene til disse formålene. Dammene ligger fortsatt der de ble dannet for mange år siden, og har for eksempel stor verdi innenfor kulturhistorie, natur og rekreasjon.

Grunneiers ansvar

Det er registrert 211 dammer i Asker kommune.

Det er grunneier som har ansvaret for dammen på sin eiendom, med mindre det er gjort juridisk bindende avtaler om noe annet.

Forvaltning av dammer i forhold til damsikkerhet er lovregulert. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er øverste forvaltningsmyndighet.

Asker kommunes dammer

Kommunen er eier av 24 damanlegg. Se oversikt over pågående arbeider på disse dammene i vår oversikt over kommunale byggeprosjekter.

Formannskapet behandlet 20 juni 2023 en sak om forvaltning av Asker kommunes dammer. Se sakspapirer og video fra møtet.