I Asker har vi registrert cirka 90 dammer som enten er naturlige eller skapt av mennesker i tidligere tider, som hadde behov for å utnytte vannet på en fornuftig måte. Her kan du se dataene vi har samlet inn om dammene. Det er ofte knyttet naturverdier og kulturhistoriske verdier til dammene. Mange av dammene er også fine områder for tur og rekreasjon.

Fakta om dammer i Asker

Mange dammer oppsto før i tiden da menneskene hadde behov for å utnytte vannet på en fornuftig måte, enten som vannforsyning, for å lage energi til ulike formål eller til bruk i jordbruket som vanningsdam. I den senere tid da ny teknologi oppsto, var det ikke behov for bruk av dammene lenger. Men dammene ligger fortsatt der de ble dannet for mange år siden. I mange tilfeller har funksjonen til dammene endret seg; mange dammer har nå en viktig naturfunksjon for for eksempel Storsalamander og en stor rekreasjonsverdi. Det forteller også en historie om tiden som var.

 Her kan du søke opp dammer og finne informasjon om de ulike dammene