Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Dammene i Asker

Kort fortalt

En dam er et byggverk som demmer opp vann i en innsjø eller elv. Dammene kan enten være naturlige eller skapt av mennesker.

I Asker er det minst 130 slike dammer.

Mange av dammene er fine områder for tur og rekreasjon.

Fakta om dammene i Asker

Mange av dammene i Asker ble bygget i en tid da menneskene hadde behov for å utnytte vannet på en fornuftig måte. De ble blant annet brukt til å skaffe vann til sagbruk, mølledrift, jernverk, tømmerfløting og is-produksjon. Noen ble også brukt til å lage energi eller som vanningsdammer for jordbruket. Kistefossdammen ble for eksempel brukt som kraftverksdam for Heggedal Uldvarefabrikker. Men da ny teknologi oppstod, var det ikke lenger behov for å bruke dammene til disse formålene.  

Dammene ligger fortsatt der de ble dannet for mange år siden, men har i dag en annen funksjon. De har i dag både kulturhistorisk verdi, naturverdi og rekreasjonsverdi.

Mange av dammene i Asker er i privat eie. Det er grunneier som har ansvaret for en dam, med mindre det er gjort juridisk bindende avtaler om noe annet. For å oppnå en god og sikker forvaltning av dammene, må derfor også private eiere delta.

Søk opp dammer og les om dammene i gamle Asker.