Dammene i Asker

I Asker kommune har vi rundt 180 dammer. Mange av dammene har fine områder for tur og rekreasjon. I tillegg kan de ha stor kulturhistorisk verdi og betydning for naturmangfoldet.

Bårdsruddammen i Asker kommune
Bårdsruddammen i Asker.

Oversikt over dammene våre

I kartløsningen vår får du oversikt over dammene i tidligere Asker, med beliggenhet, historikk, tilstandsrapport og mye annet.

Kartet vil bli inkludert med dammene i tidligere Røyken og Hurum når kartleggingsarbeidet som pågår gjennom høsten 2020, er ferdigstilt.

Søk opp og les om dammene i Asker.

Fakta om dammene

Mange av dammene i Asker ble til i en tid da samfunnet hadde behov for å utnytte vannet på en fornuftig måte. De ble blant annet brukt til å skaffe vann til sagbruk, mølledrift, jernverk, tømmerfløting og isproduksjon. Noen ble også brukt til å lage energi eller som vanningsdammer for jordbruket. Kistefossdammen ble for eksempel brukt som kraftverksdam for Heggedal Uldvarefabrikker.

Med inntreden av ny teknologi ble det ikke lenger behov for å bruke dammene til disse formålene. Dammene ligger fortsatt der de ble dannet for mange år siden, og har for eksempel stor verdi innenfor kulturhistorie, natur og rekreasjon.

Grunneiers ansvar

Det er rundt 180 dammer i Asker kommune.

Det er grunneier som har ansvaret for dammen på sin eiendom, med mindre det er gjort juridisk bindende avtaler om noe annet.

Forvaltning av dammer i forhold til damsikkerhet er lovregulert. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er øverste forvaltningsmyndighet.