Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Drikkevannskvalitet

Asker har en god og sikker drikkevannsforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet, og det er UV-desinfisert.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

Hvor kommer drikkevannet ditt fra?

Drikkevannet i Asker kommune kommer fra forskjellige vannkilder.

Bor du i tidligere Asker kommune?

Da får du drikkevannet ditt fra Holsfjorden i Viken fylke – en fjordarm av Tyrifjorden, som er Norges femte største innsjø. Du kan lese mer om vannkildene på Asker og Bærum vannverk sine nettsider. I tillegg har vi reservevannforsyninger fra Glitre vannverk.

Bor du i tidligere Røyken kommune?

Da får du drikkevannet ditt fra Glitre vannverk. Vannet som behandles her, kommer fra innsjøen Glitre - som ligger godt beskyttet i marka. Les mer om vannkildene på Glitre vannverk sine nettsider.

Bor du i tidligere Hurum kommune?

Innbyggere i Sætre, Holmsbu, Rødtangen og Klokkarstua får drikkevannet sitt fra Sandungen vannverk, med vannkilde fra Sandungen i Hurum. (Det er to vann i nye Asker kommune som heter Sandungen). Det private vannverket Tofte og Filtvet vannverk forsyner resten av Hurum.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom 3 og 11 bar (måleenhet for trykk). Vanntrykket avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning du er tilknyttet og vannforbruket i ditt område.

Høyt trykk

Ved vanntrykk høyere enn 6 bar, må du få montert en privat reduksjonsventil. Hvis ikke kan for eksempel varmtvannstanken og vaskemaskinen bli ødelagt. Vi anbefaler at du tar kontakt med rørlegger for å få ordnet dette.

Lavt trykk

Hvis du har lavt trykk, må du først sjekke om din private trykkreduksjonsventil er ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp.

Erfarer du dårlig trykk over tid kan det tyde på at stikkledningen din er i ferd med å gro igjen. Stikkledningen er din private vannledning som går ut til kommunens vannledning. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde ifra til oss.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler i SMS eller på telefon til berørte innbyggere, og på kommunens nettsider, ved følgende hendelser:

  • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
  • Hvis vanntrykket blir endret
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Er du registrert med riktig telefonnummer? Les mer om telefonvarsling og sjekk at du er registrert med riktig nummer.

Du trenger ikke vannfilter

Får du tilbud om å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Det trenger du ikke å bruke penger på. Les mer på nettsidene til Norsk Vann.

Hardhet/pH-verdi

Det er ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner.

Drikkevannet i Asker er bløtt og har en pH-verdi i underkant av 8 og et kalsiuminnhold på ca 7mg/l, noe som tilsvarer en hardhet på ca 1 dH (tysk hardhetsgrad).

Innstilling på vaskemaskiner er lik for dH° 1-3.