Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Drikkevannskvalitet

Asker har en god og sikker drikkevannsforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet, og det er UV-desinfisert.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

Hvor kommer drikkevannet ditt fra?

Drikkevannet i Asker kommune kommer fra forskjellige vannkilder.

Bor du i tidligere Asker kommune?

Da får du drikkevannet ditt fra Holsfjorden i Viken fylke – en fjordarm av Tyrifjorden, som er Norges femte største innsjø. Du kan lese mer om vannkildene på Asker og Bærum vannverk sine nettsider. I tillegg har vi reservevannforsyninger fra Glitre vannverk.

Bor du i tidligere Røyken kommune?

Da får du drikkevannet ditt fra Glitre vannverk. Vannet som behandles her, kommer fra innsjøen Glitre - som ligger godt beskyttet i marka. Les mer om vannkildene på Glitre vannverk sine nettsider.

Bor du i tidligere Hurum kommune?

Innbyggere i Sætre, Holmsbu, Rødtangen og Klokkarstua får drikkevannet sitt fra Sandungen vannverk, med vannkilde fra Sandungen i Hurum. (Det er to vann i nye Asker kommune som heter Sandungen). Det private vannverket Tofte og Filtvet vannverk forsyner resten av Hurum.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom tre og elleve bar (måleenhet for trykk). Vanntrykket avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar, må du installere en privat reduksjonsventil. Hvis ikke kan varmtvannstanken og vaskemaskinen bli ødelagt. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din private vannledning som går ut til kommunens vannledning). Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Hvis du har lavt trykk, må du først sjekke om din private trykkreduksjonsventil er ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde ifra til oss.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

  • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
  • Hvis vanntrykket blir endret
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Er du registrert med riktig telefonnummer? Les mer om telefonvarsling her og sjekk om du er registrert med riktig nummer.

Koking av vann

Har du fått varsel om å koke vannet ditt, bør du følge rådene i denne filmen:

Du kan også lese om kokeanbefaling på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Vannfilter er ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på. Les mer på nettsidene til Norsk Vann.

Hardhet/pH-verdi

Det er ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner. Drikkevannet i Asker er bløtt og har en pH-verdi i underkant av 8 og et kalsiuminnhold på ca 7mg/l, noe som tilsvarer en hardhet på ca 1 dH (tysk hardhetsgrad).

Innstilling på vaskemaskiner er lik for dH° 1-3.