Når vannet blir stengt

Det hender at må vi stenge vannet for å få utført nødvendig arbeid. Vanntilførselen kan også stoppe som resultat av en akutt hendelse. Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget. Noen ganger kan du også få varsel om å koke vannet til bruk i mat og drikke.

Det kan være nødvendig å stenge vannet for å få utført arbeid på for eksempel et privat ledningsnett eller ved større prosjekter på det kommunale nettet. I tillegg stenger vi periodevis vannet i sommerhalvåret når vi spyler hovedvannledningsnettet i kommunen. Det kan også oppstå akutte hendelser som gjør at vanntilførselen stanser.

Før vannet stenges

Vi varsler deg via SMS eller talemelding før vi stenger vannet. Det er lurt å fylle opp drikkevann og vann til å skylle ned i toalettet før vannet stenges.

Sjekk om du er registrert med riktig telefonnummer.

Når vannet er stengt

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte. Vi gir deg beskjed om hvor lenge vannet vil være borte. Har du fått SMS-varsel om at vi stenger vannet kan du også finne meldingen på våre nettsider. 

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være misfarget. Det er som regel ikke farlig å drikke eller bruke vannet i matlaging. Du vil bli varslet dersom vi anbefaler å koke drikkevannet. Vannet blir vanligvis klart etter at det har fått renne en stund. 

Dersom vannet fremdeles er misfarget etter at du har tappet kaldt vann i ca. 15 minutter, bør du ta en times pause – og så prøve å tappe kaldt vann i ca. 15 minutter til.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er helt klart igjen. Hvis klærne blir misfarget, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Vent også med å bruke oppvaskmaskinen til vannet er klart.

Koking av vann

Når deler av vannledningsnettet har mistet trykket eller vann har vært borte en kortere eller lengre periode, øker risikoen for at forurenset vann kan komme inn i rørene. Det er årsaken til at du får anbefaling om å koke vannet som skal drikkes eller brukes til matlaging. Berørte personer blir varslet om kokeanbefaling via SMS eller talemelding.

Hendelser som kan medføre forurenset vann blir fulgt opp med analyser av vannkvaliteten. Dersom prøvene viser spor av bakterier, blir kokeanbefalingen forlenget. Kokeanbefalingen gjelder til du blir varslet om at vannet er friskmeldt.

Har du fått anbefaling om å koke vannet ditt, finner du gode råd i denne filmen:

Du kan lese mer om kokeanbefaling på nettsidene til Folkehelseinstituttet.