Telefonvarsling ved stengt vann

Du blir varslet på telefon hvis vi må stenge vannet ditt eller hvis det skjer noe som kan påvirke drikkevannet ditt. Det er viktig at du er registrert med riktig telefonnummer.

Du kan få varsel på SMS

Oversikt over steder med stengt vann

Se kart over områder hvor vannet er stengt av.

Har du ikke blitt varslet?

Vi benytter oss av opplysningene du er registrert med i folkeregisteret til skatteetaten, kontaktinformasjon fra norge.no og tilleggsregisteret til servicevarsling.no.

Er du folkeregistrert på din boligadresse?

Sjekk dine opplysninger på skatteetaten.no 

Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?

Sjekk din kontaktinformasjon på norge.no

Ønsker du å bli varslet om stengt vann på en annen adresse enn din egen?

varslemeg.no kan du registrere at du ønsker å bli varslet når vannet skal stenges på en adresse hvor du ikke er registrert som eier. Dette kan også være nyttig hvis du er pårørende til eldre eller personer med funksjonsnedsettelser.

Jobber du i en bedrift som er spesielt sårbar hvis vannet blir borte? Da kan du også benytte deg av tjenesten. Eksempler på sårbare bedrifter:

  • Sykehus og medisinske sentre
  • Alders- og sykehjem
  • Leger og tannleger
  • Barnehager og skoler
  • Næringsmiddelprodusenter
  • Restauranter og caféer