Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Datovanning i Asker

For å kunne skaffe alle brukere tilstrekkelig vannforsyning og vanntrykk til enhver tid, er det innført datovanning i Asker kommune. Vanningsrestriksjonene gjelder hele døgnet og hele året.

Datovanning i Asker

Datovanning går ut på at

  • husstander som har veinummer med partall (like tall) kan vanne på datoer med partall.
  • husstander som har veinummer med oddetall (ulike tall) kan vanne på datoer med oddetall.

Det er tillatt å vanne blomsterbed, busker og lignende med enten én spreder eller én håndholdt hageslange med munnstykke - så lenge du vanner på datoen som gjelder for din husstand.

Du har selvfølgelig lov til å vanne - med kanne!

Flere gode råd om hagevanning fra Norsk vann

Vannforsyning og vanntrykk

Asker har en god og sikker vannforsyning. Opplever du redusert vanntrykk kan det skyldes gjengrodde private stikkledninger (vannledning) inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.