Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Datovanning i Asker

For å kunne skaffe alle brukere tilstrekkelig vannforsyning og vanntrykk til enhver tid er det innført datovanning i Asker kommune. Vanningsrestriksjonene gjelder hele døgnet og hele året.

Datovanning går ut på at:

  • Husstander med veinummer med partall (like tall) kan vanne på datoer med partall.
  • Husstander med veinummer med oddetall (ulike tall) kan vanne på datoer med oddetall.

Hagevanning

Flere gode råd om hagevanning fra Norsk vann

Vannforsyning og vanntrykk

Asker har en god og sikker vannforsyning. Opplever du redusert vanntrykk kan det skyldes gjengrodde private stikkledninger (vannledning) inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.