For å kunne skaffe alle brukere tilstrekkelig vannforsyning og vanntrykk til enhver tid er det innført datovanning i Asker kommune. Vanningsrestriksjonene gjelder hele døgnet og hele året.

Restriksjonene innebærer at:

  • Husstander med veinummer med partall (like tall) kan vanne på datoer med partall.
  • Husstander med veinummer med oddetall (ulike tall) kan vanne på datoer med oddetall.