Tall om helse og omsorg

Innganger

Brukerundersøkelser

Her finner du blant annet resultater fra brukerundersøkelser for hjemmetjenesten, heldøgns omsorg m.m.

Temaplaner om helse, levekår og sosiale forhold

Se tall og fakta i temaplanene og kunnskapsgrunnlagene til planene.

Illustrasjonsbilde

Les mer om tjenestene

Illustrasjonsbilde