Temaplan "Mestre hele livet" – psykisk helse og rus

Formålet med temaplanen er å gi retning til samfunns- og tjenesteutvikling innenfor psykisk helse, rus og avhengighet i et 12-års perspektiv. Herunder å fremme et inkluderende samfunn som styrker mulighetene for livskvalitet med deltakelse og god psykisk helse, samt utvikle helhetlige og effektive tjenester

Kort fortalt

Temaplanen tar for seg faktorer som påvirker psykisk helse og livskvalitet på ulike samfunnsområder:

Planen har strategier som skal bidra til et mer helsefremmende Asker-samfunn med gode tjenester til personer med psykisk helse- og rusutfordringer. 

Temaplanen ble vedtatt i Kommunestyret 31. januar 2023.

Les temaplanen her