Praksisplass for elever

Kommunen har en samarbeidsavtale om arbeidspraksis, faglig samarbeid og omdømmebygging innenfor helse- og sosialfag med videregående skoler i Asker og Bærum.

Avtalen er inngått mellom Asker og Bærum kommuner og Bleiker, Rosenvilde, Rud og Sandvika videregående skoler.

Formål

Formålet med avtalen er å:

  • sikre gode arbeidspraksissteder for elever
  • utvikle idéer og samarbeidsformer mellom skole og arbeidspraksissted
  • sikre at elevene får forståelse av arbeidspraksisstedenes rolle i samfunnet, og gi et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg
  • bidra til rekruttering til kommunene på sikt

Arbeidspraksis for elever på vg1 og vg2:

Faglærerne på de aktuelle skolene har liste over aktuelle arbeidspraksissteder i kommunen.

Faglærerne er også de som informerer elevene om arbeidspraksis og faget ”prosjekt til fordypning i bedrift”.