Bo- og omsorgssentre og omsorgsboliger

Innganger

Trygghetsopphold

Trygghetsopphold er et tilbud til eldre som føler seg ensomme eller som som i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg.

Tilrettelagte boliger

Oversikt over tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelser. Kontaktskjema for å kartlegge behov.