Kontaktinfo

Telefon
40 61 01 58
Besøksadresse
Eddas vei 8
1386 Asker
Vis i kart

Trygghetsopphold er et tilbud til eldre som føler seg ensomme eller som som i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg.

Målet med et trygghetsopphold er å gi deg nødvendig trygghet, støtte og omsorg for at du skal mestre hverdagen hjemme. Du kan også få bistand til å formidle behov for hjelp i hjemmet.

Du trenger ikke å søke, og du kan ta kontakt når som helst på døgnet.

Hvem kan få trygghetsopphold

  • Du må være hjemmeboende i Asker kommune.
  • Du må bo i eget hjem og til daglig klare deg selv.
  • Du føler at din livssituasjon er forandret.
  • Du må selv ta kontakt med oss.

Varighet på opphold og pris

Du kan få trygghetsopphold i inntil 14 dager og må betale en egenandel som inkluderer full pensjon.

Trygghetsavdelingen har sju rom. Avhengig av pågang kan det være at du må dele rom med andre.

Organisering

Trygghetsavdelingen er en del av Risenga bo- og omsorgssenter. Senteret eies av Asker kommune, men drives av Kirkens bymisjon.