Boliger for voksne med psykiske og/eller rusutfordringer

Vi har boliger med bemanning for deg som har store og sammensatte omsorgsbehov som følge av psykisk helse- og/eller rusutfordringer.

Kort fortalt

Boligene er beregnet for voksne personer med store og sammensatte psykisk helse- og rusutfordringer.

Boligene er bemannet og har variert og tilrettelagt oppfølging.

For å få tjenesten må du søke og få vedtak.

Hvem passer tjenesten for

Tjenesten er beregnet for personer med store og sammensatte utfordringer, og langvarige omsorgsbehov som følge av psykisk helse- og/eller rusutfordringer.

Ta kontakt for å vurdere ditt behov for bolig

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
    Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Boliger med bemanning og botreningstilbud

Fredtunveien boliger

Fredtunveien boliger er et botiltak med 8 boenheter med heldøgns bemanning for voksne personer med sammensatte utfordringer og langvarig omsorgsbehov som følge av samtidig rus- og psykisk lidelse.

Telefoner: 902 32 469 / 908 28 751.

Fusdal boliger

Fusdal boliger er et botiltak med 14 boenheter med heldøgns bemanning for voksne personer med sammensatte behov og langvarig omsorgsbehov som følge av samtidig rus- og psykisk lidelse.

Telefoner: 902 59 556 / 908 17 754

Kirkealleen boliger

Kirkealleen boliger er et botiltak med 19 boenheter for personer med langvarig psykisk lidelse og sammensatte oppfølgingsbehov.

Botiltaket har tilpasset oppfølging med heldøgns bemanning, delvis bemanning og boveileder på dagtid og en kveld i uken.

Telefon: 912 43 510

Kirkeveien boliger

Kirkeveien boliger er et botiltak med 23 boenheter med heldøgns bemanning for personer med langvarige psykiske lidelser, med sammensatte og store omsorgsbehov.

Kirkeveien består av tre kollektiv med til sammen 12 rom med eget bad, felles stue og kjøkken. Botiltaket har i tillegg tjenester til beboere i separate leiligheter utenfor kollektivet.

De fleste beboerne har tilbud om felles måltider og tilgang til felles arealer.

Telefon: 66 90 99 73 og 66 90 99 74.

Torstad boliger

Torstad boliger er et heldøgns omsorgstiltak med 25 boenheter for personer med langvarige psykiske lidelser som har sammensatte og store omsorgsbehov.

21 leiligheter er tilknyttet en fellesbase der det er lagt opp til at beboerne selv tar kontakt ved behov, i tillegg til at de får individuelt tilpassede tjenester.

Bofellesskapet består av fire hybler med felles stue, kjøkken og måltider.

Torstad bolig tilbyr også oppfølging til tidligere beboere som ønsker å bosette seg i egne leiligheter utenfor botiltaket.

Telefon: 957 27 070.

Knivsfjell boliger

Knivsfjell boliger er et nyopprettet heldøgns omsorgstiltak, med 7 boenheter for personer med langvarige psykiske lidelser som har sammensatte og store omsorgsbehov.

Beboerne får individuelt tilpassede tjenester.

Boligen har en fellesbase der det er lagt opp til at beboerne selv tar kontakt ved behov, i tillegg til at de får individuelt tilpassede tjenester.

Knivsfjell boliger tilbyr også oppfølging til tidligere beboere som ønsker å bosette seg i egne leiligheter utenfor botiltaket.

Telefon: 99 08 38 71 / 99 08 38 62.

Skustadgata ressurs- og ettervernsenter

Skustadgata ressurs- og ettervernsenter er et etterverns- og botreningstiltak med seks boenheter.

Tiltaket har en rusfri profil og målgruppen er personer som er i en rehabiliteringsprosess etter avsluttet rusbehandling.