Slik kan du søke om hjelp for dine psykiske helse- og rusutfordringer

Kort fortalt

Du kan få individuelt tilpasset oppfølging dersom du er over 18 år og har moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer, med behov for oppfølging i mer enn 6 måneder.

Du må få et vedtak av kommunen for å få denne tjenesten. 

Hvem passer tjenesten for

Oppfølgingstjenesten er for personer over 18 år med psykiske helse- og/eller rusutfordringer som går ut over mestring av hverdagslivet, som ivaretakelse av helse, arbeid og aktivitet, relasjoner og nettverk, bolig og økonomi.

Hva innebærer tjenesten

Oppfølgingstjenesten kan hjelpe og bistå med følgende:

 • Kartleggingssamtale om hva som er viktig for deg, og hva vi skal samarbeide om for at du skal mestre hverdagen.
 • Veiledning- og mestringssamtaler for bedring og mestring av dine plager.
 • Råd, veiledning og undervisning for at du skal fungere bedre i hverdagen, eksempelvis oppfølging i bolig.
 • Koordinering av tjenestene du mottar, opprettelse av ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan (IP).
 • Involvering av dine pårørende og nettverket ditt dersom du ønsker det.
 • Henvisning til tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB).

Ta kontakt for å finne ut om du kan få innvilget oppfølgingstjeneste

For å motta tjenesten må du søke og få vedtak, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2, 6a.

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

 1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
  Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
 2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
 3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
 4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Har du spørsmål om tjenesten?

Kontakt sone nord (tidligere Asker kommune)
Telefon: 971 97 120. Besøksadresse: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Kontakt sone sør (tidligere Røyken og Hurum kommuner)
Telefon: 409 15 580. Besøksadresse: Nordre Sætrevei 4, 3475 Hurum.