Vern for risikoutsatte voksne

De sårbare og risikoutsatte voksne er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk, eller det kan være omsorgssvikt/forsømmelse.

Kort fortalt

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Det kan være fordi de har en fysisk/psykisk/kognitiv funksjonsnedsettelse, er eldre eller rusavhengige.

TryggEst Asker består av tre koordinatorer samt flere ressurspersoner i de ulike tjenestene.

TryggEst-teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak.

Ta kontakt på telefon 404 33 277. Telefonen betjenes alle hverdager klokken 09.00-14.00.

Du kan lese mer om det nasjonale TryggEst-tilbudet på nettsiden til Bufdir.

Se også vår side om Vold i nære relasjoner.