Aktuelt


 • Verdens overdosedag 31. august

  Verdens overdosedag markeres i en rekke byer for å minnes de døde, og for å skape bevissthet rundt at overdoser kan forebygges.

 • Publikumsmottak for helse- og omsorgstjenester åpnet på Erteløkka

  Mandag 17. august åpnet et eget publikumsmottak for helse, omsorg, bolig og rådgivningstjenester i Asker kommune – Brukertorget – på Erteløkka 9. Mottaket er i landskapet sammen med NAVs skranker.

 • Gratis kjernetid i barnehagen for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

  Fra 1. august får alle familier med bruttoinntekt under 405 000 kroner i året mulighet for gratis kjernetid i barnehagene. Ordningen gjelder for fire- og femåringer, samt barn med utsatt skolestart. Kjernetid regnes som 20 timer i uken.

 • Nå kan du forhåndsstemme på Servicetorget

  Fra mandag 10. august til og med fredag 11. september kan du forhåndsstemme på Servicetorget.

 • Skolestart 19. august

  Onsdag 19. august er det oppstart for nye og "gamle" elever på grunnskolene i Asker. Barnetrinnet har felles oppmøtetider, mens det varierer litt for ungdomskolenes del.

 • 10 000 liker kommunen på Facebook

  Facebook har blitt en viktig kommunikasjonskanal for kommunen. Nylig trykket askerbøring nummer 10 000 på liker-knappen på kommunens profil. Bare tre andre kommuner i Norge har flere Facebook-følgere enn Asker.

 • Asker nr 4 i kommune-NM

  Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) kårer hvert år beste kommune basert på et sett av kriterier for hvordan kommunen legger til rette for en utvikling og verdiskapning i egen kommune. Asker kommune har fremgang i årets kommune-NM og oppnår en fjerdeplass.

 • Positiv næringsutvikling i 2014

  Selv om den lave oljeprisen har gitt utslag i reduserte oppdrag, mindre aktivitet og lavere bemanning i noen av de lokale bedriftene, viser næringstallene for 2014 også mye positivt.

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal avgjøre uavklarte utbyggingsområder i Asker

  Etter at mekling ikke har ført fram, har Fylkesmannen oversendt Askers kommuneplan til Kommunal- og moderniserings-departementet med anbefaling om at fire av åtte innsigelser til planen avvises.

 • Nye byggeregler fra 1. juli

  Fra 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.