Aktuelt

Velkommen til folkemøte

Vil du vite mer om ditt innbyggertorg? 22. januar arrangerer vi folkemøte i Heggedal, mens 28. januar er det Vollen som står for tur.

Nominert til pris

Asker kommune er nominert til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets Bosettings- og integreringspris for 2020.

Et år i kulturens tegn

I det Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til en ny kommune 1. januar, går også startskuddet for Kulturåret 2020.

Endringer i ny kommune

I forbindelse med at vi ble én kommune fra 1. januar 2020, vil du som innbygger oppleve endel endringer.