Kommunen tar grep for å bevare Askers dammer

I Asker har vi nærmere 180 dammer. De er enten naturlige eller skapt av tidligere næringsliv. Høringsfristen for kommunens kartlegging og forslag til hvordan god forvaltning kan sikres er satt til 31. desember.

Ny app gir barn og unge rabatt på aktiviteter

Asker kommune lanserer nå et helt nytt digitalt aktivitetskort som gir barn og unge fra 6-16 år rabatter på sosiale aktiviteter og informasjon om gratisarrangementer. A!A er en web-app for barn og unge som gjør det enklere og billigere å ha det gøy og å delta på sosiale aktiviteter. En rekke gratisaktiviteter er klare allerede.

Gleden ved å bli gammel

For tredje år på rad arrangerte Asker eldreråd seniorkonferanse i Asker kulturhus. Temaet i år var "Gleden ved å bli gammel".

Ny områdeplan for Høn – Landås vedtatt

13. november vedtok kommunestyret områdeplanen for Høn-Landås. Urbane kvaliteter, tilknyttet Asker sentrum, eget nærsenter, godt bomiljø og et åpent og grønt preg illustrerer utbyggingsplanene.