Skolestart og trafikksikkerhet - klipp hekken

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine av hensyn til egen og andres sikkerhet.

Asker kommune avventer flytting av omsorgstjeneste

Asker kommune avventer flytting av omsorgstjeneste fra Mjøsen til Asker, etter å ha vært i dialog med Fylkesmannen. Fylkesmannen krever at kommunen gjør nye vurderinger og sikrer bredere brukermedvirkning.