Aktuell informasjon fra Asker kommune.

Slik skal politiet organiseres i nye Asker

Tirsdag 5. november la Oslo politidistrikt frem organiseringen av polititjenestene i nye Asker kommune. – Vi får et nærpoliti med bedre kapasitet og god lokalkunnskap, sier ordfører Lene Conradi.

La ned grunnstenen for nye FutureBuilt boliger på Korpåsen

Onsdag 16. oktober la ordfører Lene Conradi ned grunnstenen på Korpåsen, hvor det skal bygges 12 leiligheter for unge i alderen 20 til 30 år med nedsatt funksjonsevne. Boligene er kommunes tredje formålsbygg, som gjennomføres som et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Askerskolen godt forberedt for digital læring

I oktober 2016 vedtok kommunestyret i Asker satsingen Digital læring i skolen. Alle lærere har vært gjennom et omfattende program for kompetanseutvikling i tre år, og alle elever har fått sin personlige digitale enhet. Skolene er nå godt forberedt for videre utvikling med digital læring.

Stramt statsbudsjett, men viktig satsning på samferdsel

Regjeringen la i dag fram statsbudsjettet for 2020. Statsbudsjettet legger de økonomiske rammene for kommuneøkonomien. Ordfører Lene Conradi mener regjeringen for neste år legger opp til stramme rammer for kommunene, selv om det er enkelte lyspunkter – særlig på samferdsel.

Seniorkonferansen 2019

Eldrerådet i Asker arrangerte årets seniorkonferanse i Asker Kulturhus torsdag 7. november. Tema for konferansen i 2019 var "Aldersvennlig Asker – hva betyr det?"

Fossilfri byggeplass med el-hjullaster

1. desember skal det nye arbeidssenteret i Solbråveien 32A stå ferdig. Byggeplassen er fossilfri, bygget har vannbåren varme, geobrønner, solcelleanlegg på taket, og nå en fossilfri hjullaster.