Støtte til kriserammede i Afrika

Millioner av mennesker i Øst-Afrika lider av sult og underernæring på grunn av tørke og konflikt. Mange er små barn. Staten bidrar med ekstraordinære bistandsmidler, og en rekke organisasjoner har oppfordret til humanitær hjelp i denne krisen omtalt som den største siden krigen.

Asker-fotballen donerer drakter til Mathare, Nairobi

Over 35 kg fotballdrakter ble mandag 20. februar overlevert Douglas Ragan, direktør for Youth and Livelihoods i FNs bosettingsprogram (UN Habitat). Han skal frakte draktene trygt hele veien til Nairobi og ungdomsgruppen Mathare Environmental Conservation Youth Group.