Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Aktuelt

Asker kommune innfører reisepolicy

Asker kommune har innført en reisepolicy for å redusere kommunens klimaavtrykk og kostnader knyttet til reisevirksomhet utenfor kommunen.

Løfte om et bærekraftsløft

Asker kommune har sammen med elleve andre kommuner og tre fylkeskommuner vært pådriver for å etablere Bærekraftsnettverket.

Gjenåpner idrettshaller

Asker kommune gjenåpner gradvis kommunale idrettshaller og skolenes gymsaler for ordinær aktivitet fra 18. mai.

Koronaklinikken flyttes

18. mai åpnet ny koronaklinikk og teststasjon på parkeringsplassen og i lokaler tilknyttet Vardåsen kirke.