Aktuelt

Oversikt over aktuelle saker og pressemeldinger.

Økende skogbrannfare

Det er nå tørt mange steder i Asker og Bærum. Brannvesenet melder at det er grunn til å tro at skogbrannfaren kan øke i dagene som kommer.

Enighet om kommuneplanens arealdel

30. april kom Asker kommune og de tre aktuelle innsigelsesmyndighetene; Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Statsforvalter til enighet.

Sommerferieaktiviteter i Asker

Oversikt over mange av sommerferietilbudene for barn og unge i Asker legges fortløpende ut i aktivitetskalenderen "Hva skjer i Asker"