Tre seil blir Askers kommunevåpen

Folkets favoritt «Tre seil» er kåret til nye Askers kommunevåpen. Det ble besluttet av fellesnemnda torsdag 21. juni, etter en konkurranse som har engasjert store deler av befolkningen i våre tre kommuner.

2017 ble et rekordår - Les årsrapporten

I 2017 hadde Asker kommune et av sine beste økonomiske resultater noen gang. Netto driftsresultat ble 421 millioner kroner, eller 8,5 prosent. Årsakene til det gode resultatet var blant annet høye skatteinntekter, reduserte pensjonsutgifter og god avkastning på finansforvaltningen.

Konsekvenser for Asker i revidert nasjonalbudsjett

Etter at Kommuneproposisjonen for 2019 og revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt fram tidligere i dag, er det særlig øremerking av midler til høyere lærertetthet i grunnskolen som Asker ordfører fremhever som positivt.