Aktuelt


 • Asker skal ta imot flere flyktninger

  Asker kommune bidrar i den nasjonale dugnaden for flyktninger. Formannskapet i Asker ønsker å følge anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å ta imot flere flyktninger de kommende årene. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken i...

 • Nytt nummer til legevakt 116 117

  Det betyr at du uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet vil komme fram til legevaktssentralen der du oppholder deg når du ringer dette nummeret. 116 117 skal fungere både fra fasttelefon og mobil, og er gratis å bruke.

 • Publikumsmottak for helse- og omsorgstjenester åpnet på Erteløkka

  Mandag 17. august åpnet et eget publikumsmottak for helse, omsorg, bolig og rådgivningstjenester i Asker kommune – Brukertorget – på Erteløkka 9. Mottaket er i landskapet sammen med NAVs skranker.

 • Nå kan du forhåndsstemme på Servicetorget

  Fra mandag 10. august til og med fredag 11. september kan du forhåndsstemme på Servicetorget.

 • Gratis kjernetid i barnehagen for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

  Fra 1. august får alle familier med bruttoinntekt under 405 000 kroner i året mulighet for gratis kjernetid i barnehagene. Ordningen gjelder for fire- og femåringer, samt barn med utsatt skolestart. Kjernetid regnes som 20 timer i uken.

 • 10 000 liker kommunen på Facebook

  Facebook har blitt en viktig kommunikasjonskanal for kommunen. Nylig trykket askerbøring nummer 10 000 på liker-knappen på kommunens profil. Bare tre andre kommuner i Norge har flere Facebook-følgere enn Asker.

 • Asker nr 4 i kommune-NM

  Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) kårer hvert år beste kommune basert på et sett av kriterier for hvordan kommunen legger til rette for en utvikling og verdiskapning i egen kommune. Asker kommune har fremgang i årets kommune-NM og oppnår en fjerdeplass.

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal avgjøre uavklarte utbyggingsområder i Asker

  Etter at mekling ikke har ført fram, har Fylkesmannen oversendt Askers kommuneplan til Kommunal- og moderniserings-departementet med anbefaling om at fire av åtte innsigelser til planen avvises.

 • Nye byggeregler fra 1. juli

  Fra 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

 • Datovanning i Asker hele året

  For å kunne skaffe alle brukere tilstrekkelig vannforsyning og vanntrykk til enhver tid er det innført datovanning i Asker kommune. Vanningsrestriksjonene gjelder hele året.