Asker-fotballen donerer drakter til Mathare, Nairobi

Over 35 kg fotballdrakter ble mandag 20. februar overlevert Douglas Ragan, direktør for Youth and Livelihoods i FNs bosettingsprogram (UN Habitat). Han skal frakte draktene trygt hele veien til Nairobi og ungdomsgruppen Mathare Environmental Conservation Youth Group.

Frist 1. mars for kandidater til Tilgjengelighetsprisen

Asker kommune deler årlig ut en Tilgjengelighetspris, og vi ønsker oss nå forslag til kandidater innen 1. mars. Kandidater til prisen kan være lag og foreninger, privat bedrift, offentlig instans, politisk parti eller enkeltpersoner i Asker kommune. Alle innbyggere i kommunen kan fremme forslag.

Ny partnerskapsavtale for folkehelse

På Kom deg ut-dagen søndag 5. februar signerte ordføreren avtale om videreføring av Partnerskapsavtalen for folkehelse Asker kommune har med DNT Oslo og Omegn og Asker Turlag. Den nye avtalen løper fra 2017 og ut 2020.