Aktuelt


 • Vannet borte i deler av Heggedalsområdet

  Vannet er borte i deler av Heggedalsområdet etter at en gravemaskin har gravd over en vannledning tirsdag ettermiddag. Berørte områder vi vet om er Skjellestad, Nyborgåsen, Sætre Terrasse og noen nærliggende adresser.

 • Gratis kjernetid i barnehagen for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

  Fra 1. august får alle familier med bruttoinntekt under 405 000 kroner i året mulighet for gratis kjernetid i barnehagene. Ordningen gjelder for fire- og femåringer, samt barn med utsatt skolestart. Kjernetid regnes som 20 timer i uken.

 • Asker nr 4 i kommune-NM

  Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) kårer hvert år beste kommune basert på et sett av kriterier for hvordan kommunen legger til rette for en utvikling og verdiskapning i egen kommune. Asker kommune har fremgang i årets kommune-NM og oppnår en fjerdeplass.

 • Positiv næringsutvikling i 2014

  Selv om den lave oljeprisen har gitt utslag i reduserte oppdrag, mindre aktivitet og lavere bemanning i noen av de lokale bedriftene, viser næringstallene for 2014 også mye positivt.

 • Forstsatt mulighet til å bli med på sommeraktiviteter!

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal avgjøre uavklarte utbyggingsområder i Asker

  Etter at mekling ikke har ført fram, har Fylkesmannen oversendt Askers kommuneplan til Kommunal- og moderniserings-departementet med anbefaling om at fire av åtte innsigelser til planen avvises.

 • Nye byggeregler fra 1. juli

  Fra 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

 • Datovanning i Asker hele året

  For å kunne skaffe alle brukere tilstrekkelig vannforsyning og vanntrykk til enhver tid er det innført datovanning i Asker kommune. Vanningsrestriksjonene gjelder hele året.

 • Ordfører-enighet om utredning av kommunereform

  Ordførerne i de seks kommunene Asker, Bærum, Lier, Hole, Røyken og Hurum har blitt enige om at en faglig utredning om kommunereform skal omfatte fem alternativer.

 • Resultat innbyggerundersøkelse om kommunereform

  Innbyggerne i de seks kommunene Asker, Bærum, Hole, Hurum, Lier og Røyken har bidratt med kunnskap om egne vaner, holdninger og bruksmønstre i sine nærområder. Kunnskapen er en del av grunnlaget for videre arbeid med kommunereformen.