Samarbeid om nye arbeidsplasser for innvandrerkvinner

Asker kommune deltar i et samarbeid med den sosiale entreprenøren Sisters in Business, IKEA Slependen og NAV Asker om en ny sytjeneste. Samarbeidet har kommet i stand etter et felles ønske om å skape arbeidsplasser for arbeidsledige innvandrerkvinner.

Nytt nummer av ASKER:2020

ASKER: 2020 er et informasjonsmagasin fra Hurum, Røyken og Asker kommuner. Fra 18. oktober blir andre utgave distribuert.

Brukerundersøkelser av kommunale tjenester

Hver høst gjennomfører vi spørreundersøkelser mot brukerne våre, for å finne ut hvordan dere synes at tjenestene våre fungerer. Flere av undersøkelsene er i gang, mens andre begynner i november. Til sammen sendes undersøkelser ut til ca. 10 000 brukere, som kan svare elektronisk eller på papir.

Krisesenteret tilbyr samtaler i Asker

Annenhver onsdag klokken 9.00-11.00 er ansatte på krisesenteret tilstede på Skysstasjonen 11, 3 etasje (Barne- og familieenheten). Du er velkommen til å komme til oss for en samtale i dette tidsrommet.

Polarskuta Maud på vei tilbake til Asker

Ordfører Lene Conradi og rådmann Lars Bjerke reiste mandag til Cambridge Bay, nord i Canada, for å ønske polarskuta Maud god tur tilbake til Norge og Vollen. De regner med at Maud er tilbake i Norge i løpet av 2018.