Varslingsordning

Asker kommune har nå etablert en varslingsordning der det kan varsles om mulig korrupsjon eller andre lovbrudd. Mer informasjon og varslingsskjema for innsendelse av varsling er tilgjengelig på våre nettsider.

Asker, Røyken, Hurum fortsetter forhandlinger

Onsdag formiddag 20. april 2016 videreførte de tre kommunene Hurum, Røyken og Asker forhandlinger om en eventuell kommunesammenslåing. Forhandlingsutvalget gjennomgikk kapittel for kapittel i forslaget til intensjonsavtale som danner grunnlaget for den mulige nye kommunen. Nærdemokrati var et viktig tema.

Klart for 250 nye boliger

Fem av åtte områder for boligutbygging i Kommuneplanen for Asker 2014-2026 er nå godkjent for utbygging av statsråd Sanner. Dette åpner for bygging av ytterligere 250 boliger i Asker.

Borer rekord-dypt etter varme

I Asker bores nå to 800 meter dype energibrønner som i første omgang skal varme kunstgressbanen på Føyka idrettsanlegg. Brønnene blir 500 meter dypere enn vanlige energibrønner, og like dyp som verdens høyeste bygning er høy.