Asker kulturråd og Asker idrettsråd – de viktige paraplyorganisasjonene

Svært mange frivillige er engasjert i en kultur- eller idrettsorganisasjon. Asker har paraplyorganisasjoner for hver av sektorene. Begge jobber for at frivillig arbeid skal være en strålende opplevelse.

To organisasjonsledere
Favner mange: Gry Garlie er daglig leder i idrettsrådet, Erik de Mora i kulturrådet. Til sammen representerer de mer enn 175 frivillige organisasjoner i Asker. Foto: Vibeke Glosli

Asker kulturråd

– Alle registrerte organisasjoner som driver med kultur, kan være medlem i kulturrådet.
Kulturrådet har 84 medlemsorganisasjoner, der brorparten er frivillige. Dette er organisasjoner som driver med musikk, sang, dans, teater og kunst, forteller daglig leder Erik de Mora. 

Asker idrettsråd

Idrettsrådet representerer over 90 idrettslag som er tilknyttet organisasjonen gjennom sitt medlemskap i Norges Idrettsforbund.
– Asker har en utrolig stor bredde i idrettstilbudet, som i sin helhet er drevet av frivillige. Idrettsrådet jobber for bedre rammebetingelser for idrettslagene i Asker, forteller daglig leder Gry Garlie. Hun mener paraplyorganisasjonene er viktige i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig samarbeid.

Viktige funksjoner

Kultur- og idrettsrådet fungerer som høringsinstans for politiske utvalg og er støttespillere for sine medlemsorganisasjoner.
– Alle som driver frivillighet, gjør det på fritiden. Det er viktig å ha noen personer som jobber på vegne av organisasjonene på dagtid. Vi kan innta et perspektiv som er vanskelig for hver enkelt organisasjon å fremme alene, sier de Mora.

Begge de daglige lederne er ansatt i fulle stillinger, som er finansiert av kommunen.
– Asker kommune har hatt en framsynt politikk på dette feltet. Det er hensiktsmessig både for frivilligheten og kommunen at paraplyorganisasjoner koordinerer behov og innspill, og har en samlet stemme overfor kommunen, forklarer Garlie.

Aktuelle saker

– For frivillige organisasjoner er økonomisk forutsigbarhet viktig. Røyken, Hurum og Asker har hatt forskjellige tilskuddsmodeller. Nå skal det etableres ny, harmonisert modell for tilskudd. Frivilligheten har også behov for lokale arenaer: idrettslag trenger områder for å trene og kulturen trenger lokaler for å øve, lagre og fremføre.

– Frivillig arbeid gir mye glede for både deg selv og andre. Vi vil at flere skal oppleve det fellesskapet som er i kultur- og idrettsorganisasjonene i Asker, forteller de daglige lederne.

TEKST: Anders Lie Hagen