Frivilligheten gir deg aktivitet og engasjement - frivilligheten har en verdi i seg selv, hvis du er klar over hva som er godt for deg.
Kirsten Koht