Asker frivillighetsutvalg

Asker frivillighetsutvalg sitt mandat omfatter tilskuddsmidler, lokaler og samarbeid / partnerskap, og består av medlemmer fra 12 ulike organisasjoner + en representant fra Asker kommune.

Medlemmer i utvalget

 • Røyken og Spikkestad idrettslag (ROS): Sigmund Kjos, midlertidig leder
 • Vollen Nærmiljøsentral: Sanna Antell
 • Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal
 • Asker Velforbund:  Arne Fredbo
 • Asker Idrettsråd: Gry Garlie
 • Asker Kulturråd: Erik de Mora
 • Heggedal Nærmiljøsentral: Lene Dalebråten
 • Asker Røde Kors: Dag Teistung
 • Asker kommunale frivilligsentraler: Jorunn Schie
 • Klokkarstua Nærmiljøsentral: Mari Solum Grimstad
 • NaKuHel Asker: Tina Christophersen
 • Asker kirkelige fellesråd: Øyvind Stabrun
 • Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal

Mandat

Temaene Tilskudd, Lokaler og samarbeid / partnerskap avgrenser mandatets omfang. Dette betyr at Frivillighetsutvalget konsentrerer seg om saksarbeid og planarbeid som omhandler  disse tre temaene.

Utvalget har medvirket i utarbeidelsen av Temaplan for medborgerskap, og ønsker å gi høringsinnspill / være en dialogpartner i øvrige relevante saker.

Utvalgets arbeid

Frivillighetsutvalget møtes fire ganger per halvår.

Arbeidsutvalget består av leder, nestledere og frivillighetskoordinator. Arbeidsutvalget forbereder møtet en uke før neste møte. Innspill til saker sendes leder eller nestleder innen en uke før neste møte.

Frivillighetsutvalget undersøker nye metoder for kunnskapsformidling som for eksempel frivillighetsbørs. 

Frivillighetens år 2022 skal gjennomføres i tråd med vedtak fra formannskapets møte den 22. juni 2021.

Frivillighetsutvalget inngår i festkomite sammen med ordfører og leder av hovedutvalg for medborgerskap samt ansatte dedikert til oppgaver.

Møtereferater