Asker frivillighetsutvalg

Asker frivillighetsutvalg sitt mandat omfatter tilskuddsmidler, lokaler og samarbeid / partnerskap, og består av medlemmer fra 12 ulike organisasjoner + en representant fra Asker kommune.

Medlemmer i utvalget

 • Asker Kulturråd: Erik de Mora, leder
 • Vollen Nærmiljøsentral: Elisabeth Takle Bye, nestleder
 • Røyken og Spikkestad idrettslag (ROS): Sigmund Kjos, nestleder
 • Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal
 • Asker kirkelige fellesråd: John Grimsby
 • Asker Velforbund: Arne Fredbo
 • Asker Idrettsråd: Gry Garlie
 • Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae
 • Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven
 • Asker Røde Kors: Dag Teistung
 • Asker frivilligsentral: Jorunn Schie
 • NaKuHel Asker: Tina Christophersen
 • Asker kommune: Heidi Thommessen, sekretær
 • Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal
 • Klokkarstua Nærmiljøsentral: Kristin Samuelsen

Mandat

Temaene Tilskudd, Lokaler og samarbeid / partnerskap avgrenser mandatets omfang. Dette betyr at Frivillighetsutvalget konsentrerer seg om saksarbeid og planarbeid som omhandler  disse tre temaene.

Utvalget har medvirket i utarbeidelsen av Temaplan for medborgerskap, og ønsker å gi høringsinnspill / være en dialogpartner i øvrige relevante saker.

Utvalgets arbeid

Frivillighetsutvalget møtes fire ganger per halvår.

Arbeidsutvalget består av leder, nestledere og frivillighetskoordinator. Arbeidsutvalget forbereder møtet en uke før neste møte. Innspill til saker sendes leder eller nestleder innen en uke før neste møte.

Frivillighetsutvalget undersøker nye metoder for kunnskapsformidling som for eksempel frivillighetsbørs. 

Frivillighetens år 2022 skal gjennomføres i tråd med vedtak fra formannskapets møte den 22. juni 2021.

Frivillighetsutvalget inngår i festkomite sammen med ordfører og leder av hovedutvalg for medborgerskap samt ansatte dedikert til oppgaver.

Møtereferater