Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Oversikt over lag og foreninger

Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Denne funksjonen er for tiden dessverre ute av drift på grunn av tekniske problemer. Det jobbes med saken, og vi håper at vi snart kan vise foreningene igjen.