Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Husflid.
Organisasjonsnummer
993776572
Postadresse
Prestegårdsjordet 27B 3440 RØYKEN
Forretningsadresse
Røyken prestegård Forpakterboligen 3440 RØYKEN
E-post
Hjemmeside
http://husflid.no/lokallag
Mobiltelefon
90081264
Telefon
31 28 33 45