Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
KulturHagens Venner har som formål å bidra til utvikling av kunst, kultur og kunnskapsaktiviteter i nærmiljøet. Foreningen skal, i samarbeid med KulturHagen SA, planlegge og gjennomføre arrangementer som kursvirksomhet, konserter, foredrag, åpne dager og andre aktiviteter som kan bidra til at KulturHagen utvikles som et kreativt senter for kultur, helse og økt livskvalitet. I arbeidet skal det legges til rette for at KulturHagen blir et sted der alle i lokalmiljøet, uansett kulturell bakgrunn og alder, kan finne et tilbud og en møteplass. Foreningen skal arbeide for aktivt samarbeid med alle institusjoner og foreninger i lokalmiljøet og ellers i kommunen som driver en aktivitet med samme formål. KulturHagens venner skal drives på ikke-kommersiell basis, slik at eventuelle årsoverskudd skal overføres til en driftskonto for oppgradering og vedlikehold av de områdene av Søndre Borgen 20 som brukes til utadrettet virksomhet, og til markedsføring og andre utgifter knyttet til arrangementene.
Organisasjonsnummer
813035812
Forretningsadresse
Søndre Borgen 18 1388 BORGEN
Kontaktperson
Siri Berta Hjartholm
E-post
Hjemmeside
http://www.kulturhagen.com