Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Krisehjelp Og Støttearbeid
Formål
Foreningen arbeider for å evakuere flyktninger fra konfliktsoner til Norge. Transporten skal foregå på en trygg måte. For å beskytte rettighetene til fordrevne og sårbare mennesker i krisesituasjoner. Våre transporter skal gå fra flyktningmottak i konfliktens nærområder til flyktningmottak i Norge.
Organisasjonsnummer
929174348
Forretningsadresse
Vaterlandsveien 19 3470 SLEMMESTAD