Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Frivillig arbeid gjøres av medlemmene i styret for å fremme hageglede, hagekultur og nærmiljøsaker. Laget leier inn foredragsholdere 2-3 ganger per år og holder praktiske demonstrasjoner innen hagerelaterte emner hvor både medlemmer/ikke medlemmer har adgang. Hagelaget er til stede på enkelte arrangement i nærmiljøet med informasjon om laget, gir råd om hagestell til private og selger egenproduserte planter. Laget deltar i noen grad i frivillig arbeid i nærmiljøet inkl. stell av private og offentlige hager og bed.
Organisasjonsnummer
920375561
Forretningsadresse
Nordre Sætrevei 36 3475 SÆTRE
Kontaktperson
Gro Dorte Sønsteby