Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Foreningen har til formål å spille forumteater, og spille det ut for aktører som vil bruke forumteater som en metode for kreativ veiledning. Formålet skal oppnås gjennom å øke bevisstheten rundt en skapende og kreativ prosess gjennom hvordan dette kan fremme psykisk og fysisk helse, uavhengig av alder og generell kompetanse. Øke forståelse for grupper som faller utenfor etablerte, organiserte, offentlige og private tilbud. Vi vil vise ut i fra egne/andres erfaringer hvordan forum kan fungere som en brobygger, og bidra til økt forståelse mellom ulike grupper, og derfor åpne for dialog, forståelse og samarbeid.
Organisasjonsnummer
928721086
Forretningsadresse
c/o Gro Syvertsen Rødsgrenda 21 1389 HEGGEDAL