Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Sosiale Tjenester
Formål
Asker lokallag er en juridisk og økonomisk autonom enhet. Asker lokallag er tilsluttet Norsk forbund for utviklingshemmede. Lagets NFU har til formål å arbeide for at samfunnet yter psykisk utviklingshemmede full rettferd på linje med enhver norsk borger. NFU skal ivareta psykisk utviklingshemmedes, foreldrenes eller pårørendes interesser overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. Lokallagene skal representere medlemmene overfor lokale myndigheter.
Organisasjonsnummer
990539677
Forretningsadresse
v/Ole Jakob Skeie Vendla 40 1397 NESØYA
Kontaktperson
Ole Jakob Skeie
E-post
Hjemmeside
http://www.nfu-asker.org
Mobiltelefon
959 90 292
Telefon
66 85 91 96