Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Drive friidrett, et tilbud til barn, unge og voksne, av begge kjønn. Etnisitet og religiøs tilhørighet er av underordnet betydning.
Organisasjonsnummer
933292479
Forretningsadresse
Kongsdelveien 4 3475 SÆTRE
E-post
Hjemmeside
http://hurumfriidrettsklubb.no
Mobiltelefon
993 16 248