Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Dyrevern
Formål
Idealistisk og ikke komersiell miljøforening for personer med miljøverninteresse. Skal arbeide for å bevare havskilpadder i det tyrkiske middelhav, og andre steder. Drive frem utviklingen av økologisk jordbruk og fordeling, samt kildesortering og resirkulering. Videre skal foreningen drive arbeid for å øke forståelse og gjensidig toleranse mellom mennesker på tvers av kultur og landegrenser.
Organisasjonsnummer
991114599
Forretningsadresse
Bråtakroken 3 3490 KLOKKARSTUA
E-post
Hjemmeside
http://save-my-babies.com
Mobiltelefon
950 04 273
Telefon
91 92 37 10