Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Lokal klubb tilsluttet Y's men international region Norge. Arrangere medlemsmøter av sosial karakter, der en tar opp tema knyttet til religiøse, økonomiske og samfunnsmessige spørsmål.
Organisasjonsnummer
996447502
Forretningsadresse
c/o Eva Hatlem Adolfsen Bleikerfaret 76 1387 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://www.aymc.info