Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Å fremme og bidra til å utvikle alt kulturarbeid som skjer på skolens kulturarena, både i skoletiden og på fritiden. -Koordinere aktivitetene, samordne ressursene og ivareta lokaler og materiell til kulturaktivitet. -Bidra til økt interesse for kunst og kultur blant skolens elever og i lokalmiljøet ellers. -Utvide ungdommens forståelse for det flerkulturelle aspektet gjennom arbeid med uttrykk fra forskjellige kulturer. -Knytte sosiale bånd på tvers av trinn, klasser og grupperinger innenfor elevmassen.
Organisasjonsnummer
913213432
Forretningsadresse
Landøya skole Landøyveien 16 1394 NESBRU