Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Historielag som verner om kulturminner.
Organisasjonsnummer
890359442
Forretningsadresse
c/o Erling Bergsaker Brusetveien 69 1395 HVALSTAD
Kontaktperson
Erling Bergsaker
E-post
Hjemmeside
http://www.abhistorielag.no
Mobiltelefon
915 11 467