Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Gir støtte til frivillige og hjelpeorganisasjoner.
Organisasjonsnummer
922601593
Postadresse
c/o Terje Christensen Vestengkleiva 3 1385 ASKER
Forretningsadresse
c/o Mesh Tordenskiolds gate 3 0160 OSLO
E-post
Hjemmeside
http://www.helpers.no
Mobiltelefon
900 56 958