Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), herunder å fremme sunn idrett og et godt kameratskap. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Organisasjonsnummer
993731250
Forretningsadresse
c/o Anette Palm Vesterkjær Inngjerten 2 3442 HYGGEN
E-post
Hjemmeside
http://www.hyggenif.no
Mobiltelefon
97772065