Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Fokus på barnevernet ønsker ut fra et stort nettverk med mennesker som har erfaring som barnevernsutsatte å bidra til å gjøre barnevernet bedre. Vi vil ha stort fokus på storfamiliens rolle for barns beste.
Organisasjonsnummer
915095658
Forretningsadresse
c/o Trond Rikard Ensby Heggedalsveien 102C 1385 ASKER
Kontaktperson
Trond Rikard Ensby
E-post