Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Korets formål er å skape et positivt sosialt og musikalsk miljø blant sine medlemmer, gjennom sang bidra til å skape trivsel i nærmiljøet og å utvikle medlemmenes sangferdigheter.
Organisasjonsnummer
991405135
Forretningsadresse
Høymyrveien 35 1391 VOLLEN
Kontaktperson
Ole Braathen
E-post
Hjemmeside
http://www.vollenkoret.no
Mobiltelefon
900 88 552