Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Grunn Og Videregående Utdanning
Formål
Tilby elevene lokaler og utstyr med problemløsende og utforskende tilnærming til mekanikk, energi, automasjon eller robotisering. Sørge for elevenes utvikling av sosiale ferdigheter som evne til samarbeid, respekt, omsorg og oppriktighet. Gi elevene andre tilbud i samsvar med formålet. Jobbe aktivt med å knytte til seg samarbeidspartnere som andre foreninger, skoler, arbeidslivet mv.
Organisasjonsnummer
913350561
Forretningsadresse
c/o Leif Basberg Hvalstadveien 36F 1395 HVALSTAD
Kontaktperson
Leif Basberg
E-post