Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Jeger og fiskeforening.
Organisasjonsnummer
993325015
Postadresse
c/o Richard Nyheim Grinis vei 17 3430 SPIKKESTAD
E-post
Mobiltelefon
952 34 275
Telefon
31 28 62 93