Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Verket og Bogen Miljøgruppe er en sammenslutning som er åpen for alle. Vi arbeider for at Orografen på Verket, som eneste gjenværende del av Oscarsborg med Svelvik Befestninger i vest, skal restaureres og bevares som et krigshistorisk viktig minnesmerke og som en del av vår felles kulturarv bli en kilde til opplevelse, kunnskap og identitet for alle. Dette gjøres i samarbeid med enkeltpersoner, lag, foreninger, kommunale, fylkeskommunale, statlige og andre institusjoner med interesse, kompetanse og ansvar for slik historisk bevaring. Vi arbeider for å bevare stedets egenart og for å opprettholde et godt bomiljø. Vi deltar i å legge premisser for en økologisk bærekraftig utvikling på Verkethalvøya og samarbeider her bl.a. med Hurum kommune og andre offentlige etater. Vi er med i Klokkarstua/Verket nærmiljøforum, hvor vi sammen med lokale lag og organisasjoner arbeider for å fremme stedets interesser. Vi legger vekt på å bidra med saklig og nøytral informasjon, både i forhold til befolkningen og til lokale politikere slik at saker som vedrører stedet blir opplyst så grundig som mulig og behandlet på en korrekt måte til befolkningens beste.
Organisasjonsnummer
898255212
Forretningsadresse
Bakkeløkka 6A 3490 KLOKKARSTUA
Kontaktperson
Hans Ole Korsgaard
E-post
Mobiltelefon
922 40 594