Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Å opprette en felles bedrift hvor alle elever på 9. trinn er delaktige og innehar flere roller slik at alle elever opplever en arena for mestring. Setter opp forestilling der over 60 deltakere er delaktige.
Organisasjonsnummer
916593899
Forretningsadresse
c/o Hovedgården skole Heggedalsbakken 11 1389 HEGGEDAL
E-post
Mobiltelefon
476 61 083
Telefon
66 76 15 10