Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Foreningen er en stilartsorganisasjon som skal organisere karateklubber i Norge som praktiserer stilarten Shito-ryu og er tilknyttet NIF gjennom Norges Kampsportforbund.
Organisasjonsnummer
927542404
Forretningsadresse
c/o Øystein Graf Slyngveien 33B 1385 ASKER
E-post
Mobiltelefon
913 00 858