Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Paraplyorganisasjon for kulturorganisasjonene i Asker.
Organisasjonsnummer
992147946
Forretningsadresse
Hasselbakken Askerveien 47 1384 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://www.askerkulturrad.no
Mobiltelefon
919 12 072