Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Foreningen har til formål å skape åpne arenaer for mestring, glede, utvikling og inkludering med musikk hvor alle uansett kjønn, sosial bakgrunn, funksjonsevne, etnisitet, religion, økonomi eller andre forhold blir inkludert.
Organisasjonsnummer
923166548
Forretningsadresse
Skolebakken 2 3470 SLEMMESTAD