Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Foreningen har til formål å skape arenaer for å utvikle og glede mennesker, organisasjoner og samfunn i Norge og internasjonalt. Formålet skal oppnås gjennom bruk av Ec-Plays enkle metoder og unike pedagogikk for å gjøre det mulig for alle, uansett kjønn, sosial bakgrunn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre liknende vesentlige forhold, å mestre og spille på instrumenter, synge og danse første gangen de prøver.
Organisasjonsnummer
923166548
Forretningsadresse
c/o Jostein Skare Torpfjellet 27 1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Jostein Skare