Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Natur- Og Miljøvern
Formål
Plast Piratene er en frivillig veldedig organisasjon som går ut på å fjerne, frakte og resirkulere plast og annet søppel fra havet og nærområdet. Vi stiller med egne båter og utstyr. Organisasjonen har med egne medlemmer, samt vanskeligstilt personale for sosial og arbeidstrening. Vi sørger for at medlemmene som hjelper til får mat, frakt, kost og losji dekket mens arbeidet pågår. Det er også opprettet en Facebook gruppe der man kan bidra med eget materiale og følge med på organisasjonens deltagelse samt planlagte utflukter/oppgaver.
Organisasjonsnummer
921554397
Forretningsadresse
Halvorshavn 7 3480 FILTVET